Vaše dotazy

Jak to, že nabízíte tak výhodné ceny?

Důvodem nízkých cen nabízeného pojištění je vysoký počet klientů, kteří si u nás měsíčně sjednají novou pojistku, a které provedeme procesem změny pojištění nebo sjednání nové pojistky online.

Samotným pojišťovnám tím zmírníme náklady na administrativní úkony, protože jejich část uděláme za ně. Klient si u nás porovná a vybere nejvýhodnější pojistku, pojišťovna s naší pomocí získá velké množství nových klientů a vyplácí nám z uzavřených smluv provize. Je to proces výhodný pro všechny zúčastněné.

Jak celý proces sjednání pojištění probíhá?

Celý proces je velmi jednoduchý a tak ho snadno zvládnete během krátké chvíle bez toho, abyste museli někam chodit nebo telefonovat.

Nejprve vyplníte formulář, skrze náš online srovnávač. Obratem získáte cenové nabídky jednotlivých pojišťoven. Z těchto nabídek si vyberete tu, která pro vás bude nejvýhodnější, a odešlete poptávku.

Na základě této poptávky vás bude kontaktovat náš pojišťovací specialista, který s vámi doladí případné nejasnosti a doplní dodatečné informace nutné k uzavření smlouvy.

Jakmile je smlouva uzavřena, okamžitě dostanete e-mailem všechny potřebné dokumenty, které vám pošleme také poštou.

Jedinou podmínkou k tomu, aby vám vznikl nárok na pojistnou ochranu k datu uvedenému na smlouvě, je zaslání jedné podepsané kopie smlouvy zpět na adresu společnosti a uhrazení ceny pojistného ve stanoveném termínu.

Co potřebuji k uzavření smlouvy online?

K uzavření pojištění online vám stačí pouze velký technický průkaz vozidla, ve kterém naleznete veškeré informace. K uzavření pojištění online stejně jako pro uzavření povinného ručení online vám stačí velký technický průkaz vozidla, ze kterého budete čerpat veškeré informace nutné pro vyplnění formuláře, a občanský průkaz pro doplnění informací o řidiči vozidla.

Jak probíhá platba pojistného?

Ve chvíli, kdy máte uzavřenou pojistnou smlouvu a odešlete jedno podepsané vyhotovení pojistné smlouvy na naši adresu, je potřeba pojistné uhradit.

Vždy samozřejmě záleží na platebních podmínkách, dohodnutých při sjednávání konkrétní pojistky. Informace o výši splátky i způsobu úhrady jsou uvedeny v podmínkách k uzavření pojistné smlouvy.

Obvykle se pojistné hradí v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních intervalech. Platbu můžete provést bankovním převodem nebo vkladem na účet prostřednictvím České pošty případně na pobočce pojišťovny.

Při uzavírání krátkodobého pojištění je potřeba pojistné hradit jednorázově. Platba je možná kreditní kartou, nebo převodem z účtu, důležité je provést platbu vždy do data splatnosti pojištění.

Odkdy bude pojištěno moje vozidlo?

JJe třeba si uvědomit, že podpis pojistné smlouvy a začátek pojištění jsou dvě různé věci. Datum podpisu pojistné smlouvy nemusí zároveň znamenat také počátek pojištění, tedy datum od kdy bude vaše vozidlo pojištěno, které si sjednáte předem před uzavřením pojistné smlouvy. Naleznete ho nejen ve smlouvě, ale také na zelené kartě, kterou vám obratem pošleme e-mailem a následně taky poštou. Nezapomeňte si zkontrolovat, že jste pojistku včas uhradili. Bez úhrady pojistného by totiž nebyla platná.

Jak si vybrat pojišťovnu?

Protože je nabídek pojištění na našem trhu opravdu hodně, je občas složité se v nich dostatečně vyznat. Proto je dobré mezi sebou jednotlivé produkty pojištění porovnat.

To můžete udělat vyžádáním si potřebných dokumentů přímo od jednotlivých pojišťoven, nebo online prostřednictvím praktického porovnávače, který najdete na portálu epojisteni.cz. Online porovnávač je mnohem jednodušší variantou, která vám ušetří spoustu vašeho času.

Při výběru nabídky se zaměřte na její součásti a především na to jaké služby vám vybraná pojišťovna nabídne. Jaké jsou její limity a případné výluky z pojistného plnění?

Podstatným parametrem výběru pojištění je nepochybně jeho cena. Zde neplatí, že to nejlevnější, je zároveň tím nejvýhodnějším. Důležité jsou v tomto případě opět limity pojistného plnění a rozsah pojištění. Oba tyto faktory ovlivňují celkovou cenu pojištění.

Kromě výše uvedeného vám pomůžeme také s výběrem jednotlivých připojištění. Spousta pojišťoven nabízí stávajícím i novým klientům celou řadu slev, výhod a bonusů. Z nich je potřeba vybrat ty správné, nejvýhodnější a nejzajímavější.

S kým mám řešit případnou pojistnou událost?

V případě pojistné události se obracejte přímo na danou pojišťovnu, u které jste uzavřeli povinné ručení. Nejrychlejší řešení je zavolat na infolinku pojišťovny, číslo naleznete na webu konkrétní pojišťovny nebo na našem seznamu pojišťoven.

Dají se převést bonusy?

Pokud si sjednáváte novou pojistnou smlouvu, většinou si můžete bonusy snadno převést k nové pojišťovně. Vaše bonusy nejsou vázány ke konkrétní pojišťovně, ale jsou evidovány u České kanceláře pojistitelů. Bonusy je ale třeba doložit, nejčastěji doložením dokumentace z předchozí pojišťovny. Také můžete některé bonusy uplatnit i na více vozidel či je přenést na členy rodiny, v závislosti na podmínkách konkrétní pojišťovny.

Co jsou to bonusy?

Bonusy představují nejrůznější výhody, které získáte v případě, že splníte předem stanovené podmínky pojišťovny, u Bonusy představují nejrůznější výhody, připisované v případě splnění předem stanovených podmínek pojišťovny, u které máte uzavřené povinné ručení. Mezi tyto podmínky patří například:

  • Jízda bez nehody,
  • nadstandardní zabezpečení vozidla,
  • závazek k využívání zimních pneumatik v zimních měsících apod.

Pokud splníte specifika pojišťovny, u které máte pojistku uzavřenou, můžete si o bonus zažádat a následně jej začít využívat.

Pokud chcete bonusy převést k nové pojišťovně (mezi členy rodiny), je potřeba je odpovídajícím způsobem doložit (např. dokumentací).

Některé z bonusů můžete uplatnit i na více vozidel. Vždy v závislosti na konkrétních podmínkách vybrané pojišťovny.

Co jsou asistenční služby?

Asistenční služby jsou připojištěním, které si můžete vybrat k povinnému ručení. Toto připojištění zpravidla představuje balíček právní, technické nebo administrativně právní pomoci při pojistné události (nehodě či poruše).

Rozsah asistenčních služeb je definován pojistnými podmínkami konkrétní pojišťovny. Na zelené kartě nebo kartičce asistenčních služeb je uvedeno tel. číslo na asistenční službu.

Využití asistenční služby je v případě, kdy tyto služby nejsou součástí pojistky zpoplatněno, a jejich uhrazení je na klientovi náklady.

Jak změnit pojišťovnu?

Máte drahou pojistku a chcete ušetřit? Nebo vám nevyhovují stávající podmínky pojišťovny, u které jste aktuálně pojištění? Ať zvažujete změnu pojišťovny, z jakéhokoliv důvodu, rozhodně se tohoto kroku nebojte. S naší pomocí bude změna pojišťovny rychlá, jednoduchá a zvládnete ji z pohodlí svého domova.

Prvním krokem je vypovězení stávající pojistné smlouvy. Písemnou výpověď můžete zaslat poštou do sídla současné pojišťovny nebo ji osobně předat na pobočce. Vzor výpovědního formuláře si můžete snadno stáhnout na webových stránkách pojišťovny.

Další možností je písemná výpověď ke konci pojistného období, jde tedy o případ, kdy nehodláte pojistnou smlouvu u současné pojišťovny prodloužit. I tento dokument si můžete stáhnout z webu pojišťovny, u které máte pojistku aktuálně uzavřenou.

V tomto případě počítejte s tím, že výpověď musí být pojišťovně doručena alespoň 6 týdnu před koncem pojistného období současné smlouvy. Pokud máte sjednanou novou smlouvu a během prvních dvou měsíců zjistíte, že vám její podmínky nevyhovují, také můžete od smlouvy odstoupit (podat výpověď). Zde je stanovena osmidenní výpovědní lhůta, která se počítá od okamžiku podání výpovědi.

Důvodem k ukončení stávající smlouvy může být také neplacení pojistného. Pokud pojistné neuhradíte ani po upomínce, pojištění zanikne.

Ve chvíli, kdy je smlouva u původní pojišťovny vypovězená, nic nebrání sjednání a uzavření nové, výhodnější a levnější pojistné smlouvy.